OpenBSD regress all test results

created at 2020-05-26T05:44:33Z
test run info
pass rate 99% 97% 98% 99% 97% 98% 98% 99% 99% 98% 98% 99% 98% 98% 96% 98% 99% 97% 98% 98% 96% 98% 99% 98% 99% 97% 98% 98% 97% 99% 97% 98% 99% 97% 99% 98% 99% 97% 98% 99% 97% 99% 99% 97% 98% 99% 98% 99% 97% 98% 98% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 97% 98% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 98% 98% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 98% 98% 96% 98% 98% 98% 98% 98% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 94% 98% 99% 93% 95% 98% 98% 99% 100% 98% 96% 97% 96% 97% 96% 91% 96% 93% 98% 96% 97% 93% 97% 93% 99% 98% 93% 100% 98% 94% 99% 98% 100% 94% 100% 96% 91% 98% 99% 98% 93% 97% 98% 98% 94% 93% 99% 98% 94% 99% 98% 97% 98% 97% 92% 98% 97% 97% 98% 98% 92% 98% 90% 98% 97% 89% 99% 96% 98% 97% 97% 90% 98% 90% 98% 96% 90% 98% 90% 98% 98% 91% 98% 98% 98% 98% 94% 98% 98% 97% 98% 97% 99% 97% 98% 98% 99%
run at date 2020-05-26 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-25 2020-05-24 2020-05-24 2020-05-24 2020-05-23 2020-05-22 2020-05-21 2020-05-21 2020-05-20 2020-05-19 2020-05-19 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-18 2020-05-17 2020-05-17 2020-05-17 2020-05-16 2020-05-16 2020-05-16 2020-05-15 2020-05-15 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-14 2020-05-13 2020-05-13 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-12 2020-05-11 2020-05-11 2020-05-10 2020-05-10 2020-05-09 2020-05-09 2020-05-09 2020-05-08 2020-05-08 2020-05-08 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-07 2020-05-06 2020-05-06 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-05 2020-05-04 2020-05-04 2020-05-03 2020-05-03 2020-05-03 2020-05-02 2020-05-02 2020-05-02 2020-05-01 2020-05-01 2020-05-01 2020-04-30 2020-04-30 2020-04-30 2020-04-29 2020-04-29 2020-04-28 2020-04-28 2020-04-28 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-27 2020-04-26 2020-04-26 2020-04-25 2020-04-25 2020-04-25 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-24 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-23 2020-04-22 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-20 2020-04-20 2020-04-19 2020-04-18 2020-04-18 2020-04-17 2020-04-17 2020-04-10 2020-04-09 2020-04-08 2020-04-07 2020-04-06 2020-04-06 2020-04-05 2020-04-05 2020-04-04 2020-04-03 2020-04-02 2020-04-02 2020-04-01 2020-03-25 2020-03-15 2020-03-15 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-05 2020-01-25 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-15 2020-01-05 2020-01-05 2020-01-05 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-15 2019-12-15 2019-12-05 2019-12-05 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-15 2019-11-15 2019-11-05 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-25 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-05 2019-10-05 2019-10-05 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-25 2019-09-15 2019-09-15 2019-09-15 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-09-05 2019-08-25 2019-08-25 2019-08-15 2019-08-15 2019-08-05 2019-08-05 2019-08-05 2019-07-25 2019-07-25 2019-07-15 2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05 2019-07-05 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-15 2019-06-15 2019-06-05 2019-06-05 2019-06-05 2019-05-25 2019-05-25 2019-05-25 2019-05-15 2019-05-15 2019-05-05 2019-04-25 2019-04-25 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-15 2019-04-05 2019-04-05 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-25 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-05 2019-03-05 2019-02-25 2019-02-25 2019-02-25 2019-02-05 2019-02-05 2019-01-25 2019-01-25 2019-01-15 2019-01-15 2019-01-05 2019-01-05
machine build snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot custom snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot custom snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot custom snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot custom snapshot snapshot custom custom snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot snapshot
host architecture ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot1/i386 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot6/amd64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot10/arm64 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot6/amd64 ot1/i386 ot10/arm64 ot1/i386 ot10/arm64 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot10/arm64 ot7/armv7 ot6/amd64 ot10/arm64 ot1/i386 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot10/arm64 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot7/armv7 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot10/arm64 ot1/i386 ot1/i386 ot10/arm64 ot7/armv7 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot1/i386 ot6/amd64 ot7/armv7 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot7/armv7 ot6/amd64 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot7/armv7 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386 ot6/amd64 ot1/i386
lib/libc/setjmp-fpu FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL
usr.bin/mandoc FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS
lib/libsndio SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/amd64 SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/hppa SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/m88k SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/arch/sparc64 SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
sys/dev/kcov SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
usr.sbin/acme-client SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP
gnu/egcs/gcc-bounds SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP FAIL FAIL SKIP FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL PASS FAIL PASS FAIL PASS
gnu/egcs/gcc-builtins SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP FAIL FAIL SKIP FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL FAIL PASS FAIL PASS FAIL PASS
usr.sbin/vmd SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP SKIP PASS SKIP PASS PASS PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP PASS SKIP PASS PASS SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP SKIP SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP PASS SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP SKIP PASS SKIP PASS SKIP PASS PASS PASS PASS PASS PASS
lib/libc/sys PASS NOTERM PASS PASS NOTERM PASS PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS NOTERM PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL NOTERM PASS PASS PASS NOTERM PASS PASS NOTERM PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS NOTERM PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL FAIL FAIL FAIL NOTERM NOTERM NOTERM
sys/netinet6/mcast6 XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL XFAIL XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL NOEXIT SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP SKIP XFAIL SKIP XFAIL SKIP SKIP SKIP SKIP XFAIL XFAIL
lib/libc/ieeefp PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS
lib/libm PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS FAIL FAIL FAIL FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS FAIL FAIL PASS FAIL FAIL PASS FAIL PASS FAIL PASS FAIL FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS FAIL FAIL FAIL PASS FAIL FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS
usr.bin/bc PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS FAIL PASS PASS PASS