OpenBSD regress test machine setup

created at 2021-02-05T22:28:17Z
run at 2021-02-05T16:17:03Z
run log
make log tgz
make obj tgz
machine kernel arch setup console dmesg diff quirks nmbsd
ot10 Fri Feb 5 arm64 log cons boot run
ot11 Fri Feb 5 arm64 log cons boot run