UDP6 GridUDP6 udpbench_-l1472_-t10_-r_ot15_recv_fdd7:e83e:66bc:0302::34 recvUDP6 udpbench_-l1472_-t10_-r_ot15_recv_fdd7:e83e:66bc:0302::34 sendUDP6 udpbench_-l1472_-t10_-r_ot15_send_fdd7:e83e:66bc:0302::35 recvUDP6 udpbench_-l1472_-t10_-r_ot15_send_fdd7:e83e:66bc:0302::35 sendUDP6 udpbench_-l36_-t10_-r_ot15_recv_fdd7:e83e:66bc:0302::34 recvUDP6 udpbench_-l36_-t10_-r_ot15_recv_fdd7:e83e:66bc:0302::34 sendUDP6 udpbench_-l36_-t10_-r_ot15_send_fdd7:e83e:66bc:0302::35 recvUDP6 udpbench_-l36_-t10_-r_ot15_send_fdd7:e83e:66bc:0302::35 sendUDP6 Performance